2020-05-07

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursas

2019 metais Širvintų žolės riedulio klubas "INTA" pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursui projektą "Patirtis ir jaunystė". Šis projektas skatina fizinio aktyvumo veiklas ir fizinio aktyvumo plėtrą.  
Projektas buvo pripažintas tinkamu ir gavo finansavimą. Širvintų žolės riedulio klubas "INTA" prisideda 7% lėšų ir įsipareigoja projektą įgyvendinti. 2020 metais numatyti keturi renginiai:

1. Respublikinė žolės riedulio stovykla "Patirtis ir jaunystė"  birželio 27,28 d. Molėtų raj. 
2. Tarptautinis žolės riedulio veteranų turnyras, rugpjūčio 7-9 d. Vilniuje.
3. Stovykla socialinės rizikos šeimų vaikams, rugpjūčio 19-22 d. Šventojoje.
4. Šventė "Visi žaidžiam žolės riedulį" rugpjūčio 29 d. Širvintose.

Jei karantinas nesutrukdys, renginiai bus organizuojami numatytu laiku.